Over Ons

Mind to Move is een door het ministerie van VWS erkende GGZ instelling en beschikt over een door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut en professioneel statuut. Mind to Move is gespecialiseerd in de behandeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Hierbij behandelen we de secundaire psychische klachten die als gevolg van trauma zijn ontstaan, zoals een negatief zelfbeeld, angst en stemmingsproblematiek. Wij maken uitsluitend gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. Onze aanpak is op maat, gericht op tastbare resultaten en het vergroten van zelfredzaamheid.

Mind to Move is een franchiseorganisatie. Dit houdt in dat de behandelaren van Mind to Move werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer onder de kwaliteitseisen van Mind to Move. Ons privacy beleid is vastgelegd in de privacyregeling.Wilt u een klacht of misstand met betrekking tot Mind to Move melden? Bekijk dan onze klachten-, of klokkenluidersregeling.