Wachttijden

Datum: 1 juli 2020

  • Intake en behandeling:
  • Basis GGZ: 5 weken
  • Gespecialiseerde GGZ: 5 weken

 We houden de wachttijden zo kort mogelijk

Nadat we uw aanmelding binnen krijgen voeren we een eerste gesprek met u. We maken dan kennis met elkaar en u vertelt over uw psychische klachten. Samen bepalen we hoe we uw klachten gaan oplossen.

Wachttijden tot het eerste gesprek (de intake)

We willen u zo snel mogelijk ontmoeten en houden de wachttijden zo kort mogelijk. Toch is de kans is groot dat u moet wachten tot het eerste gesprek.

Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt

Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf het eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.